Dům domácí péče Samopše

Poskytujeme tyto základní činnosti

Fakultativní činnosti

Zprostředkovatelské služby:

Zdravotní péče:

Cílová skupina

Věková kategorie

Kapacita

Druh služby

Podání žádosti a přijetí klienta

Z jakých důvodů můžeme odmítnout poskytnutí služby

Aktivizační služby:

Naše zařízení nabízí svým klientům aktivní vyplnění volného času.

Co je aktivizační činnost: