Dům domácí péče Samopše

VÝSKYT NÁKAZY COVID 19 (16.11.2020)

V našem zařízení bylo potvrzeno onemocnění Covid-19. Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajsou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci.V souladu s přijatou státní strategií i u nás se provádí testování všech zaměstnanců a klientů antigenními testy.V celém domově panují přísná hygienická opatření. Zaměstnanci jsou poučeni a vybaveni ochrannými pomůckami.  
Rodinní příslušníci pozitivních klientů byli informováni.  
V případě zjištěné pozitivity u dalších uživatelů budou rodinní příslušníci neprodleně telefonicky vyrozuměni. 

Dotazy rodinných příslušníků na tel: 314 314 586                                               tel: 314 314 584

Informace budou poskytovány: Pondělí až pátek od 9:00hod do 13:00hod 


SKYPE se z organizačních  důvodů do odvolání ruší!!!!

DDP Samopše 

______________________________________________________________________________

SKYPE (23.10.2020)

Z důvodu STÁTNÍHO SVÁTKU se SKYPE přesouvá ze stř. 28.10 na čt. 29.10.2020

_____________________________________________________________________________

SKYPE (29.9.2020)
Vážené rodiny našich klientů,
spojte se s Vašimi blízkými přes SKYPE.

Vzhledem k  uzavření domovů přicházíme s nabídkou, která alespoň částečně nahradí přímé setkání s Vašimi blízkými.
Sdílená tabulka, která Vám byla zaslána e-mailem v dubnu 2020 je platná. Nová tabulka  se  neposílá a rezervaci registrujete do původní verze.  Podrobnější informace naleznete v tabulce.   
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mail: domovsamopse@gmail.com
Děkujeme za spolupráci

______________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE (18.9.2020)

Vzhledem k zákazu návštěv v  DDP Samopše,

mohou rodiny svým blízkým zaslat poštou balíčky s trvanlivými potravinami, které jim budou předány. Zvažte možnosti i potřeby Vašich blízkých.

Ujišťujeme Vás, že všem klientům jsou zajištěny osobní nákupy podle přání, zvyklostí, zdravotního stavu a dietního režimu. I klientům, kteří si sami o nic neřeknou a zdánlivě o nic nejeví zájem.

Klienti si mohou nákupy v obchůdku vybrat osobně, s podporou pečovatelek, nebo jim jsou nákupy pečovatelkami zajištěny.

obchůdek nabízí: kávu, oplatky, sušenky, bonbóny, čokolády, nealko nápoje, vody perlivé, neperlivé, s příchutí i bez, včetně DIA, apod., hygienické potřeby /šampón, mýdlo, pasta na zuby, apod. /vše dle nabídky ,,Makro“

1 x týdně se klientům objednává sladké i slané pečivo z nabídky pekárny, včetně DIA

1 x týdně se klientům objednává ovoce, zelenina, podle aktuální nabídky dodavatele

Klientům nebudou zajišťovány individuální nákupy mimo domov na přání rodin, tj. pracovníci DDP nebudou ve svém volném čase zajišťovat nákupy klientům.

Případné informace ohledně nákupů Vám podá sociální pracovnice, na tel. 314 314 586, 314 314 587

Děkujeme, že respektujete režim zařízení a nebudete ohledně nákupů telefonovat na jiná oddělení a aktivizačním pracovnicím.

______________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (14.9.2020)

Dům domácí péče v Samopších vydává zákaz návštěv platný od 15.9.2020 vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci – koronavirus.

______________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (24.7.2020)

Od 25.7.2020 jsou umožněny návštěvy v DDP Samopše za podmínek dodržování preventivních opatření

Návštěvu v DDP /den, čas/ si předem domluvte na telefonu: 314 314 586 Ludmila Pěkná, 314 314 587 Adriana Voříšková

Po – Pá  8:00 – 15:00

Návštěvy jsou povoleny pouze pro 2 dospělé osoby, nebo 1 dospělá osoba a dítě starší 15 let, po dobu 45 minut ve venkovních prostorách k tomu určených, včetně preventivních hygienických opatření.

Vstup do areálu je mimořádně pouze bránou pro zásobování.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY JSOU OMEZENY:

Pondělí – Pátek 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

Sobota – Neděle 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut.

U vchodu Vám bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37°C  nebudete do areálu vpuštěni.

Návštěva musí vyplnit a podepsat dotazník o bezinfekčnosti, nesmí vykazovat příznaky onemocnění na Covid-19.

Je nutné dodržovat preventivní opatření: vlastní rouška po celou dobu návštěvy, odstup 2 m, dezinfekce rukou při vstupu do areálu.

Přinést klientům můžete pouze balené, trvanlivé potraviny.

Zdržte se osobního kontaktu s ohledem na věk a zdravotní stav Vašeho blízkého i všech Našich klientů a zaměstnanců.

Omlouváme se za vzniklé potíže, ale chráníme tím zdraví a životy nás všech. Děkujeme za pochopení. 

______________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (11.7.2020)

Dům domácí péče v Samopších, vydává na základě rozhodnutí Středočeské hygienické stanice ZÁKAZ NÁVŠTĚV

s platností od 11.7.2020, do odvolání.

Z důvodu ohniska koronaviru na Kutnohorsku vydala Středočeská hygienická stanice mimořádná opatření, platná od půlnoci z pátku na sobotu 11.7.2020.


Od 25.5.2020 jsou umožněny návštěvy v DDP Samopše za podmínek dodržování preventivních opatření

Návštěvu v DDP /den, čas/ si předem domluvte na telefonu: 314 314 586 Ludmila Pěkná, 314 314 587 Adriana Voříšková

Po – Pá  8:00 – 15:00

Návštěvy jsou povoleny pouze pro 2 dospělé osoby, nebo 1 dospělá osoba a dítě starší 15 let, po dobu 45 minut ve venkovních prostorách k tomu určených, včetně preventivních hygienických opatření.

Vstup do areálu je mimořádně pouze bránou pro zásobování.

Návštěvní hodiny jsou omezeny:

Pondělí – Pátek 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

Sobota – Neděle 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut.

U vchodu Vám bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37°C  nebudete do areálu vpuštěni.

Návštěva musí vyplnit a podepsat dotazník o bezinfekčnosti, nesmí vykazovat příznaky onemocnění na Covid-19.

Je nutné dodržovat preventivní opatření: vlastní rouška po celou dobu návštěvy, odstup 2 m, dezinfekce rukou při vstupu do areálu.

Přinést klientům můžete pouze balené, trvanlivé potraviny.            

Zdržte se osobního kontaktu s ohledem na věk a zdravotní stav Vašeho blízkého i všech Našich klientů a zaměstnanců.

Omlouváme se za vzniklé potíže, ale chráníme tím zdraví a životy nás všech. Děkujeme za pochopení. 


SPOJTE SE S VAŠIMI BLÍZKÝMI PŘES SKYPE (6.4.2020)

Vážené rodiny našich klientů, spojte se s Vašimi blízkými přes SKYPE.

Vzhledem k situaci v nouzovém stavu a uzavření domovů přicházíme s nabídkou, která alespoň částečně nahradí přímé setkání s Vašimi blízkými. Podrobnější informace naleznete v e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní.

Prosíme o trpělivost. Počátky tohoto projektu pravděpodobně přinesou určité problémy. Pokusíme se to společně vyřešit.


DŮLEŽITÉ INFORMACE! (27.3 2020)

Chtěli bychom informovat rodinné příslušníky našich klientů o změnách, které se týkají balíčků s potravinami a telefonování s klienty. Z důvodu šíření nákazy je zakázáno doručovat balíčky s potravinami, které byly dosud předávány personálem. Jediná možnost je poslat požadavek (objednávku potravin) na e-mailovou adresu socialka@ddpsamopse.cz a tím zabránit přímému styku klientů i personálu s obalovým materiálem.

Příslušný zaměstnanec objednávku převezme a zakoupí žádané potraviny. Ohledně telefonování s klienty platí tyto pravidla.Z důvodu aktivit klientů není možné, kterýkoliv den a hodinu předat telefon. Vedení domova určilo dny, které se rodinní příslušníci dovolají bez větších problémů. Jedná se o SOBOTU a NEDĚLI od 9:00hod do 16:00hod.
Děkujeme za pochopení


Vážené rodiny našich klientů, (3.3.2020)

Dům domácí péče v Samopších od 3.3.2020 vydává zákaz návštěv v celém objektu našeho zařízení. Tímto rozhodnutím chceme ochránit naše klienty před šířícím se virovým onemocněním (koronavir)


Děkujeme za pochopení