Dům domácí péče Samopše

UPOZORNĚNÍ (17.2.2023)

Ukončení karantény ! budova B

Od 18.2.2023 jsou obnoveny návštěvy na obou budovách (A,B).

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva ukončena a musí okamžitě opustit areál.

Vstup do zařízení je hlavní bránou!

_____________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (7.2.2023)

Ukončení karantény! budova A

Od 8.2.2023 jsou povoleny návštěvy na budově A

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva ukončena a musí okamžitě opustit areál.

______________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (10.1.2023)

Z důvodu karantény je celé zařízení DDP Samopše pro návštěvy od 11.1.2023 uzavřeno do odvolání.

Sledujte WEB + FB stránky

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (30. 12. 2022)

Vzhledem ke změně legislativy, tj. zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., s platností od 1. 1. 2023, zvyšuje DDP Samopše výši měsíčních úhrad za pobyt a stravu na 15 666,- Kč.

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (12.10.2022)

Ukončení karantény !

Od 13.10.2022 jsou obnoveny návštěvy na obou budovách (A,B).

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva ukončena a musí okamžitě opustit areál.

Vstup do zařízení je opět hlavní bránou!

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (4.10.2022)

Ukončení karantény !

Od 5.10.2022 jsou povoleny návštěvy na budově B!

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací
cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva ukončena a musí okamžitě opustit areál.

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (27.9.2022)

Z důvodu karantény je zařízení DDP Samopše pro návštěvy od 27.9.2022 uzavřeno do odvolání.

Sledujte WEB + FB stránky

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ (26.5.2022)

Od 1.6.2022 jsou návštěvy DDP bez omezení. Návštěvám doporučujeme příchod po 10:00hod.

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (15.3.2022)

ZMĚNA NÁVŠTĚV!

Od 15.3.2022 jsou povoleny návštěvy bez nutnosti rezervace a testování, každý den v odpoledních hodinách v době od 13:30 do 16:30 hod. 

Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít nejvýše 2 osoby. 

Návštěva se bude hlásit u hlavní brány, kde zazvoní na zvonek sesterna a následně bude vpuštěna do budovy. 

Všechny osoby musí dodržovat po celou dobu návštěvy hygienické předpisy. Návštěva je nadále povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva ukončena a musí okamžitě opustit areál. 

Děkujeme za pochopení 

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (2.3.2022)

Vzhledem ke změně legislativy, tj. zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., zvyšuje DDP Samopše výši měsíčních úhrad na 13 841,- Kč, s platností od 1. 3. 2022.  

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (9.2.2022)

Ukončení karantény k datu 10.2.2022!

Od 11.2.2022 jsou povoleny návštěvy na budově B! 

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací
cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva  ukončena a musí okamžitě opustit areál.
Podmínka propustky: Návrat s PCR testem s negativním výsledkem ne starším 24 hod.

 Návštěvy budou probíhat za zastávajících uvedených pravidel.

Děkujeme za pochopení 

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (24.1.2022)

V našem zařízení (budova B) je podezření na onemocnění Covid-19 (potvrzení bude po PCR testu)

Od 24.1.2022 JE ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA BUDOVĚ „B“ Z DŮVODU KARANTÉNY!

Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci.

V celém domově panují přísná hygienická opatření. V případě zjištěné pozitivity u klientů budou rodinní příslušníci neprodleně telefonicky vyrozuměni.

Děkujeme za pochopení

DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (2.1.2022)

Ukončení karantény k datu 3.1.2022!

Od 5.1.2022 jsou povoleny návštěvy na budově A! 

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací
cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva  ukončena a musí okamžitě opustit areál.
Podmínka propustky: Návrat s PCR testem s negativním výsledkem ne starším 24 hod. Návštěvy budou probíhat za zastávajících uvedených pravidel.

Děkujeme za pochopení 

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ (22.12.2021)


Od 23. 12. 2021 jsou možné návštěvy pouze na budově B, budova A je nadále v karanténě do odvolání!

Návštěva je povinna si chránit ústa a dýchací
cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě porušení podmínek (např. sundání respirátoru), bude návštěva  ukončena a musí okamžitě opustit areál.
Podmínka propustky: Návrat s PCR testem s negativním výsledkem ne starším 24 hod. Návštěvy budou probíhat za zastávajících uvedených pravidel.


Děkujeme za pochopení 

________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ! (14.12.2021)

V našem zařízení bylo potvrzeno onemocnění Covid-19.

Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci. V celém domově panují přísná hygienická opatření.

Rodinní příslušníci pozitivních klientů byli informováni. V případě zjištěné pozitivity u dalších uživatelů budou rodinní příslušníci neprodleně telefonicky vyrozuměni.

Děkujeme za pochopení

DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

SDELENÍ: Od 9.12.2021 (ČTVRTEK) JE ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA BUDOVĚ „B“

Z DŮVODU KARANTÉNY!

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

SDĚLENÍ: Od 4.12.2021 (SOBOTA) JE ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA BUDOVĚ „A“

Z DŮVODU KARANTÉNY!

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

Pravidla pro návštěvy DDP Samopše od 15.11.2021

budova A, budova B

Návštěvy budou probíhat za níže uvedených pravidel.

Návštěvy v pracovní dny budou umožněny ve venkovních prostorách v areálu domova.

V případě nepříznivého počasí na terase a ve společenské místnosti (budova A), společenská místnost – přízemí (budova B). V tomto případě je čas návštěvy omezen včetně provedení nezbytné administrativy a preventivních hygienických opatření na dobu 1/2 hodiny dle rozpisu návštěvních hodin.  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sociální pracovnice. 

Návštěvní dny a hodiny:  

Pondělí 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Středa 13.30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pátek 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Sobota 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Neděle 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pravidla pro návštěvy:

Postup pro návštěvy:

Zájemce o návštěvu si předem zarezervuje termín na tel.: 314 314 586, 314 314 587 u sociální pracovnice. Při rezervaci sdělí, zda bude mít doklad o prodělaném vyšetření RT-PRC, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID 19, nebo zda bude požadovat provedení POC testu před provedením návštěvy. Návštěva bude do areálu vpuštěna dle časového harmonogramu bránou pro zásobování a vyčká před budovou A na příchod zaměstnance. Návštěvě bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou.

Návštěva dle bodu c) Před provedením testu je návštěva povinna vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů, včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být test proveden a následně nebude umožněno návštěvu vykonat.Po provedení testu vyčká cca 10 minut na vyhodnocení.

Návštěva dle bodu a), b) Předem vyplní stručný dotazník s uvedením kontaktu včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Vyplněný dotazník předá společně s potvrzením o absolvování testu nebo prodělaném onemocnění. Platnost všech uvedených údajů bude ověřena po předložení občanského průkazu a průkazu pojišťovny. V případě negativních výsledků si návštěva vydezinfikuje ruce a vezme si vlastní respirátor třídy FFP2, který před pracovníkem vybalí z originálního balení a po celou dobu návštěvy je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě pozitivního testu není návštěva do budovy vpuštěna a musí okamžitě opustit areál.

ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST, DODRŽUJTE DOHODNUTÉ TERMÍNY A DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU.

Kapacita návštěv v budově je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít z výše uvedených možností 1x pouze 2 osoby včetně dětí starší 15 let. 

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut. O režimu, čase a případných aktuálních změnách rozhoduje zdravotní sestra. Rezervaci návštěvy, kterou v případě pozitivního testu odebraného mimo DDP nevyužijete, telefonicky co nejdříve zrušte, aby ji mohl využít někdo jiný.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DLE SITUACE V DOMOVĚ!

________________________________________________________________________________________________________________

Pravidla pro návštěvy DDP Samopše od 1.5.2021

budova A, budova B

Návštěvy budou probíhat za níže uvedených pravidel.

Návštěvy v pracovní dny budou umožněny ve venkovních prostorách v areálu domova.

V případě nepříznivého počasí na terase (budova A), společenská místnost – přízemí (budova B). V tomto případě je čas návštěvy omezen včetně provedení nezbytné administrativy a preventivních hygienických opatření na dobu 1/2 hodiny dle rozpisu návštěvních hodin.  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sociální pracovnice. 

Návštěvní dny a hodiny:  

Pondělí 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Středa 13.30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pátek 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Sobota 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Neděle 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pravidla pro návštěvy:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování POC nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu na vir SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem, ne starší 48 hod. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocněním COVID -19 ne starší 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, nebo ověřená kopie.

c) Návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy. Provedení POC testu provádí zaměstnanec domova.

Postup pro návštěvy:

Zájemce o návštěvu si předem zarezervuje termín na tel.: 314 314 586, 314 314 587 u sociální pracovnice. Při rezervaci sdělí, zda bude mít doklad o prodělaném vyšetření RT-PRC, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID 19, nebo zda bude požadovat provedení POC testu před provedením návštěvy. Návštěva bude do areálu vpuštěna dle časového harmonogramu bránou pro zásobování a vyčká před budovou A na příchod zaměstnance. Návštěvě bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou.

Návštěva dle bodu c) Před provedením testu je návštěva povinna vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů, včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být test proveden a následně nebude umožněno návštěvu vykonat.Po provedení testu vyčká cca 10 minut na vyhodnocení.

Návštěva dle bodu a), b) Předem vyplní stručný dotazník s uvedením kontaktu včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Vyplněný dotazník předá společně s potvrzením o absolvování testu nebo prodělaném onemocnění. Platnost všech uvedených údajů bude ověřena po předložení občanského průkazu a průkazu pojišťovny. V případě negativních výsledků si návštěva vydezinfikuje ruce a vezme si vlastní respirátor třídy FFP2, který před pracovníkem vybalí z originálního balení a po celou dobu návštěvy je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě pozitivního testu není návštěva do budovy vpuštěna a musí okamžitě opustit areál.

ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST, DODRŽUJTE DOHODNUTÉ TERMÍNY A DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU.

Kapacita návštěv v budově je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít z výše uvedených možností 1x pouze 2 osoby včetně dětí starší 15 let. 

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut. O režimu, čase a případných aktuálních změnách rozhoduje zdravotní sestra. Rezervaci návštěvy, kterou v případě pozitivního testu odebraného mimo DDP nevyužijete, telefonicky co nejdříve zrušte, aby ji mohl využít někdo jiný.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DLE SITUACE V DOMOVĚ!

________________________________________________________________________________________________________________

DDP Samopše potřebuje součinnost rodin klientů v souvislosti se sčítáním lidí. (20.4.2021)

Pro řádné vyplnění formulářů potřebujeme doplnit informace, která nám nejsou u všech klientů známy :

– Kde bylo Vaše první obvyklé bydliště po narození, obec, okres, kraj

– Mateřský jazyk, pokud má někdo jiný, než Český

– Nejvyšší dosažené vzdělání

– Počet všech dětí, včetně již zemřelých

Informace nám sdělte do 30. 4. 2021, na e mail: socialka@ddpsamopse.cz nebo volejte na tel. 314 314 586

Děkujeme za spolupráci DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 (26.3.2021)

Sčítání lidu/klientů bude v DDP Samopše probíhat během dubna 2021

Žádáme rodiny klientů, aby nás do 31.3.2021 informovaly, zda provedou/provedly sčítání svých rodinných příslušníků v místě bydliště, aby nedošlo k sečtení 2x.

Tel. 314 314 586 sociální pracovník/sčítací komisař

Děkujeme za spolupráci

________________________________________________________________________________________________________________

Upozornění platné od 1. 3. 2021 (1.3.2021)

DDP Samopše nevydává návštěvám potvrzení o návštěvě klienta!

Návštěva klienta v pobytové sociální službě není nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu, v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze den 26. 2. 2021, souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, s účinností ode dne 1. 3. 2021 od dne 21. 3. 2021, kterým omezuje volný pohyb osob na území ČR a zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště.

Děkujeme za pochopení

DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

Pravidla pro návštěvy DDP Samopše (6.1.2021)

budova A, budova B

Na budově B bude v určený čas povolena pouze jedna návštěva, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků!

Děkujeme za pochopení

Návštěvní dny a hodiny:

Návštěvy budou probíhat každou sobotu a neděli za níže uvedených pravidel.

Sobota 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Neděle 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pravidla pro návštěvy:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování POC nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu na vir SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem, ne starší 48 hod. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocněním COVID -19 ne starší 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, nebo ověřená kopie.

c) Návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy. Provedení POC testu provádí zaměstnanec domova.

Postup pro návštěvy:

Zájemce o návštěvu si předem zarezervuje termín na tel.: 314 314 586, 314 314 587 u sociální pracovnice. Při rezervaci sdělí, zda bude mít doklad o prodělaném vyšetření RT-PRC, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID 19, nebo zda bude požadovat provedení POC testu před provedenímnávštěvy. Návštěva bude do areálu vpuštěna dle časového harmonogramu bránou pro zásobování a vyčká před budovou A na příchod zaměstnance. Návštěvě bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou.

Návštěva dle bodu c) Před provedením testu je návštěva povinna vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů, včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být test proveden a následně nebude umožněno návštěvu vykonat.Po provedení testu vyčká cca 10 minut na vyhodnocení.

Návštěva dle bodu a), b) Předem vyplní stručný dotazník s uvedením kontaktu včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Vyplněný dotazník předá společně s potvrzením o absolvování testu nebo prodělaném onemocnění. Platnost všech uvedených údajů bude ověřena po předložení občanského průkazu a průkazu pojišťovny. V případě negativních výsledků si návštěva vydezinfikuje ruce a vezme si vlastní respirátor třídy FFP2, který před pracovníkem vybalí z originálního balení a po celou dobu návštěvy je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě pozitivního testu není návštěva do budovy vpuštěna a musí okamžitě opustit areál.

ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST, DODRŽUJTE DOHODNUTÉ TERMÍNY A DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU.

Kapacita návštěv v budově je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít z výše uvedených možností 1x pouze 2 osoby včetně dětí starší 15 let. Čas návštěvy je omezen na 30 minut včetně provedení nezbytné administrativy a preventivních hygienických opatření.

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut. O režimu, čase a případných aktuálních změnách rozhoduje zdravotní sestra. Rezervaci návštěvy, kterou v případě pozitivního testu odebraného mimo DDP nevyužijete, telefonicky co nejdříve zrušte, aby ji mohl využít někdo jiný.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DLE SITUACE V DOMOVĚ!

________________________________________________________________________________________________________________

Pravidla pro návštěvy DDP Samopše (28.12.2020)

budova A, budova B

Na budově B bude v určený čas povolena pouze jedna návštěva, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků!

Děkujeme za pochopení

Návštěvní dny a hodiny:

Sobota 2.1.2021 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Neděle 3.1.2021 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Sobota 9.1.2021 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Neděle 10.1.2021 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00

Pravidla pro návštěvy:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování POC nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu na vir SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem, ne starší 48 hod. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocněním COVID -19 ne starší 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, nebo ověřená kopie.

c) Návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy. Provedení POC testu provádí zaměstnanec domova.

Postup pro návštěvy:

Zájemce o návštěvu si předem zarezervuje termín na tel.: 314 314 586, 314 314 587 u sociální pracovnice. Při rezervaci sdělí, zda bude mít doklad o prodělaném vyšetření RT-PRC, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID 19, nebo zda bude požadovat provedení POC testu před provedením návštěvy. Návštěva bude do areálu vpuštěna dle časového harmonogramu bránou pro zásobování a vyčká před budovou A na příchod zaměstnance. Návštěvě bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou.

Návštěva dle bodu c) Před provedením testu je návštěva povinna vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů, včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být test proveden a následně nebude umožněno návštěvu vykonat. Po provedení testu vyčká cca 10 minut na vyhodnocení.

Návštěva dle bodu a), b) Předem vyplní stručný dotazník s uvedením kontaktu včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Vyplněný dotazník předá společně s potvrzením o absolvování testu nebo prodělaném onemocnění. Platnost všech uvedených údajů bude ověřena po předložení občanského průkazu a průkazu pojišťovny. V případě negativních výsledků si návštěva vydezinfikuje ruce a vezme si vlastní respirátor třídy FFP2, který před pracovníkem vybalí z originálního balení a po celou dobu návštěvy je povinna si chránit ústa a dýchací cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě pozitivního testu není návštěva do budovy vpuštěna a musí okamžitě opustit areál.

ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST, DODRŽUJTE DOHODNUTÉ TERMÍNY A DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU.

Kapacita návštěv v budově je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít z výše uvedených možností 1x pouze 2 osoby včetně dětí starší 15 let. Čas návštěvy je omezen na 30 minut včetně provedení nezbytné administrativy a preventivních hygienických opatření. K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut. O režimu, čase a případných aktuálních změnách rozhoduje zdravotní sestra. Rezervaci návštěvy, kterou v případě pozitivního testu odebraného mimo DDP nevyužijete, telefonicky co nejdříve zrušte, aby ji mohl využít někdo jiný.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DLE SITUACE V DOMOVĚ!

________________________________________________________________________________________________________________

Blíží se Vánoce a konec roku.

V tomto období se nikdo neubrání nostalgii a přemýšlením nad tím, co se nám v tom končícím roce povedlo a co třeba méně. Ve skrytu duše si všichni přejeme dělat věci v následujícím roce ještě lépe. V tomto období přemýšlíme komu poděkovat a nebo komu popřát. Letošní rok byl svým způsobem výjimečný. Díky pandemii Covid 19 se běžný rok změnil v něco, co nikdo z nás neočekával.

Především bychom chtěli upřímně poděkovat všem zaměstnancům DDP Samopše, za jejich pozitivní, profesionální a především srdečný přístup k našim klientům. Bez jejich svědomité práce by situace v této složité době byla neúnosná.

Chtěli bychom také poděkovat rodinám našich klientů, kteří byli z této situace zmateni, protože nevěděli kdy se uvidí se svými blízkými. K tomu jako náhrada sloužil SKYPE, který alespoň částečně nahradil osobní setkání. Děkujeme za pochopení a respektování různých pravidel, podporu a ochotu pomoci.

Naším blízkým pomocníkem v nouzovém stavu byla armáda České republiky. Děkujeme za jejich práci a obětavost při plnění úkolů, které nejsou jejich pracovní náplní, ale této úlohy se zhostili jako profesionálové.

Nenahraditelné místo mají sponzoři, kteří našim klientům zpestřují život v domově.

Dovolte mi popřát Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.

vedení domova DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

Pravidla pro návštěvy DDP Samopše (16.12.2020)


od 20. 12. 2020 pouze na budově A, budova B je v karanténě
Pravidla pro návštěvy:
a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování POC nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu na
vir SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem, ne starší 48 hod. Dokladem se rozumí originál doklad
vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.
b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocněním COVID -19 ne starší 90 dnů před
návštěvou. Dokladem se rozumí originál doklad vystavený praktickým lékařem, nebo ověřená kopie.

c) Návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy. Provedení POC
testu provádí zaměstnanec domova. Test bude zpoplatněn jako fakultativní výkon 250,- Kč.

Postup pro návštěvy:
Zájemce o návštěvu si předem zarezervuje termín na tel.: 314 314 586, 314 314 587 u sociální pracovnice.
Při rezervaci sdělí, zda bude mít doklad o prodělaném vyšetření RT-PRC, POC testu nebo doklad o
prodělaném onemocnění COVID 19, nebo zda bude požadovat provedení POC testu před provedením
návštěvy.


Návštěva bude do areálu vpuštěna dle časového harmonogramu bránou pro zásobování a vyčká před
budovou A na příchod zaměstnance.
Návštěvě bude změřena teplota a provedena dezinfekce rukou.
Návštěva dle bodu c) Před provedením testu je návštěva povinna vyplnit formulář sloužící k povinné
evidenci provedených testů, včetně souhlasu se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Bez vyplnění
tohoto formuláře nebude moci být test proveden a následně nebude umožněno návštěvu vykonat.
Po provedení testu vyčká cca 10 minut na vyhodnocení.
Návštěva dle bodu a), b) Předem vyplní stručný dotazník s uvedením kontaktu včetně souhlasu

se zpravováním osobních údajů /GDPR/. Vyplněný dotazník předá společně s potvrzením o absolvování
testu nebo prodělaném onemocnění.
Platnost všech uvedených údajů bude ověřena po předložení občanského průkazu a průkazu pojišťovny.
V případě negativních výsledků si návštěva vydezinfikuje ruce a vezme si vlastní respirátor třídy FFP2, který
před pracovníkem vybalí z originálního balení a po celou dobu návštěvy je povinna si chránit ústa a dýchací
cesty! Návštěvě bez respirátoru nebude návštěva umožněna. V případě pozitivního testu není návštěva do
budovy vpuštěna a musí okamžitě opustit areál.


Návštěvní dny a hodiny:
Neděle 20. 12. 2020 10: 00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 –15:00
Středa 23. 12. 2020 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00
Neděle 27. 12. 2020 10:00 – 10:30, 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00
Středa 30. 12. 2020 13:30 – 14:00, 14:30 – 15:00


ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST, DODRŽUJTE DOHODNUTÉ TERMÍMY A DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU.


Kapacita návštěv v budově je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít z výše uvedených možností 1x pouze 2 osoby
včetně dětí starší 15 let. Čas návštěvy je omezen na 30 minut včetně provedení nezbytné administrativy
a preventivních hygienických opatření.
K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut. O režimu, čase a případných aktuálních
změnách rozhoduje zdravotní sestra.
Rezervaci návštěvy, kterou v případě pozitivního testu odebraného mimo DDP nevyužijete, telefonicky
co nejdříve zrušte, aby ji mohl využít někdo jiný.

________________________________________________________________________________________________________________

SPOJTE SE S VAŠIMI BLÍZKÝMI PŘES SKYPE (16.12.2020)

SKYPE hovory pouze pro budovu A, budova B je v karanténě ! PRAVIDLA PRO SKYPE HOVORY SE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT DLE SITUACE V DOMOVĚ  

Sdílená tabulka je platná, tudíž se nová neposílá a rezervaci registrujete do původní verze.  

Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKAZ NÁVŠTĚV (1.12.2020)

Vážené rodiny našich klientů, 

chtěli bychom Vás upozornit, že z důvodu probíhající nákazy COVID 19 v našem domově platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání. O možných změnách Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení 
DDP Samopše

________________________________________________________________________________________________________________

VÝSKYT NÁKAZY COVID 19 (16.11.2020)

V našem zařízení bylo potvrzeno onemocnění Covid-19. Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajsou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci.V souladu s přijatou státní strategií i u nás se provádí testování všech zaměstnanců a klientů antigenními testy.V celém domově panují přísná hygienická opatření. Zaměstnanci jsou poučeni a vybaveni ochrannými pomůckami.  
Rodinní příslušníci pozitivních klientů byli informováni.  
V případě zjištěné pozitivity u dalších uživatelů budou rodinní příslušníci neprodleně telefonicky vyrozuměni. 

Dotazy rodinných příslušníků na tel: 314 314 586                                               tel: 314 314 584

Informace budou poskytovány: Pondělí až pátek od 9:00hod do 13:00hod 


SKYPE se z organizačních  důvodů do odvolání ruší!!!!

DDP Samopše 

________________________________________________________________________________________________________________

SKYPE (23.10.2020)

Z důvodu STÁTNÍHO SVÁTKU se SKYPE přesouvá ze stř. 28.10 na čt. 29.10.2020

________________________________________________________________________________________________________________

SKYPE (29.9.2020)
Vážené rodiny našich klientů,
spojte se s Vašimi blízkými přes SKYPE.

Vzhledem k  uzavření domovů přicházíme s nabídkou, která alespoň částečně nahradí přímé setkání s Vašimi blízkými.
Sdílená tabulka, která Vám byla zaslána e-mailem v dubnu 2020 je platná. Nová tabulka  se  neposílá a rezervaci registrujete do původní verze.  Podrobnější informace naleznete v tabulce.   
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mail: domovsamopse@gmail.com
Děkujeme za spolupráci

________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE (18.9.2020)

Vzhledem k zákazu návštěv v  DDP Samopše,

mohou rodiny svým blízkým zaslat poštou balíčky s trvanlivými potravinami, které jim budou předány. Zvažte možnosti i potřeby Vašich blízkých.

Ujišťujeme Vás, že všem klientům jsou zajištěny osobní nákupy podle přání, zvyklostí, zdravotního stavu a dietního režimu. I klientům, kteří si sami o nic neřeknou a zdánlivě o nic nejeví zájem.

Klienti si mohou nákupy v obchůdku vybrat osobně, s podporou pečovatelek, nebo jim jsou nákupy pečovatelkami zajištěny.

obchůdek nabízí: kávu, oplatky, sušenky, bonbóny, čokolády, nealko nápoje, vody perlivé, neperlivé, s příchutí i bez, včetně DIA, apod., hygienické potřeby /šampón, mýdlo, pasta na zuby, apod. /vše dle nabídky ,,Makro“

1 x týdně se klientům objednává sladké i slané pečivo z nabídky pekárny, včetně DIA

1 x týdně se klientům objednává ovoce, zelenina, podle aktuální nabídky dodavatele

Klientům nebudou zajišťovány individuální nákupy mimo domov na přání rodin, tj. pracovníci DDP nebudou ve svém volném čase zajišťovat nákupy klientům.

Případné informace ohledně nákupů Vám podá sociální pracovnice, na tel. 314 314 586, 314 314 587

Děkujeme, že respektujete režim zařízení a nebudete ohledně nákupů telefonovat na jiná oddělení a aktivizačním pracovnicím.

________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (14.9.2020)

Dům domácí péče v Samopších vydává zákaz návštěv platný od 15.9.2020 vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci – koronavirus.

________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (24.7.2020)

Od 25.7.2020 jsou umožněny návštěvy v DDP Samopše za podmínek dodržování preventivních opatření

Návštěvu v DDP /den, čas/ si předem domluvte na telefonu: 314 314 586 Ludmila Pěkná, 314 314 587 Adriana Voříšková

Po – Pá  8:00 – 15:00

Návštěvy jsou povoleny pouze pro 2 dospělé osoby, nebo 1 dospělá osoba a dítě starší 15 let, po dobu 45 minut ve venkovních prostorách k tomu určených, včetně preventivních hygienických opatření.

Vstup do areálu je mimořádně pouze bránou pro zásobování.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY JSOU OMEZENY:

Pondělí – Pátek 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

Sobota – Neděle 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut.

U vchodu Vám bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37°C  nebudete do areálu vpuštěni.

Návštěva musí vyplnit a podepsat dotazník o bezinfekčnosti, nesmí vykazovat příznaky onemocnění na Covid-19.

Je nutné dodržovat preventivní opatření: vlastní rouška po celou dobu návštěvy, odstup 2 m, dezinfekce rukou při vstupu do areálu.

Přinést klientům můžete pouze balené, trvanlivé potraviny.

Zdržte se osobního kontaktu s ohledem na věk a zdravotní stav Vašeho blízkého i všech Našich klientů a zaměstnanců.

Omlouváme se za vzniklé potíže, ale chráníme tím zdraví a životy nás všech. Děkujeme za pochopení. 

________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE! (11.7.2020)

Dům domácí péče v Samopších, vydává na základě rozhodnutí Středočeské hygienické stanice ZÁKAZ NÁVŠTĚV

s platností od 11.7.2020, do odvolání.

Z důvodu ohniska koronaviru na Kutnohorsku vydala Středočeská hygienická stanice mimořádná opatření, platná od půlnoci z pátku na sobotu 11.7.2020.


Od 25.5.2020 jsou umožněny návštěvy v DDP Samopše za podmínek dodržování preventivních opatření

Návštěvu v DDP /den, čas/ si předem domluvte na telefonu: 314 314 586 Ludmila Pěkná, 314 314 587 Adriana Voříšková

Po – Pá  8:00 – 15:00

Návštěvy jsou povoleny pouze pro 2 dospělé osoby, nebo 1 dospělá osoba a dítě starší 15 let, po dobu 45 minut ve venkovních prostorách k tomu určených, včetně preventivních hygienických opatření.

Vstup do areálu je mimořádně pouze bránou pro zásobování.

Návštěvní hodiny jsou omezeny:

Pondělí – Pátek 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

Sobota – Neděle 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00

K imobilním klientům na pokoj může pouze 1 osoba na 15 minut.

U vchodu Vám bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37°C  nebudete do areálu vpuštěni.

Návštěva musí vyplnit a podepsat dotazník o bezinfekčnosti, nesmí vykazovat příznaky onemocnění na Covid-19.

Je nutné dodržovat preventivní opatření: vlastní rouška po celou dobu návštěvy, odstup 2 m, dezinfekce rukou při vstupu do areálu.

Přinést klientům můžete pouze balené, trvanlivé potraviny.            

Zdržte se osobního kontaktu s ohledem na věk a zdravotní stav Vašeho blízkého i všech Našich klientů a zaměstnanců.

Omlouváme se za vzniklé potíže, ale chráníme tím zdraví a životy nás všech. Děkujeme za pochopení. 


SPOJTE SE S VAŠIMI BLÍZKÝMI PŘES SKYPE (6.4.2020)

Vážené rodiny našich klientů, spojte se s Vašimi blízkými přes SKYPE.

Vzhledem k situaci v nouzovém stavu a uzavření domovů přicházíme s nabídkou, která alespoň částečně nahradí přímé setkání s Vašimi blízkými. Podrobnější informace naleznete v e-mailu, který jste uvedli jako kontaktní.

Prosíme o trpělivost. Počátky tohoto projektu pravděpodobně přinesou určité problémy. Pokusíme se to společně vyřešit.


DŮLEŽITÉ INFORMACE! (27.3 2020)

Chtěli bychom informovat rodinné příslušníky našich klientů o změnách, které se týkají balíčků s potravinami a telefonování s klienty. Z důvodu šíření nákazy je zakázáno doručovat balíčky s potravinami, které byly dosud předávány personálem. Jediná možnost je poslat požadavek (objednávku potravin) na e-mailovou adresu socialka@ddpsamopse.cz a tím zabránit přímému styku klientů i personálu s obalovým materiálem.

Příslušný zaměstnanec objednávku převezme a zakoupí žádané potraviny. Ohledně telefonování s klienty platí tyto pravidla.Z důvodu aktivit klientů není možné, kterýkoliv den a hodinu předat telefon. Vedení domova určilo dny, které se rodinní příslušníci dovolají bez větších problémů. Jedná se o SOBOTU a NEDĚLI od 9:00hod do 16:00hod.
Děkujeme za pochopení


Vážené rodiny našich klientů, (3.3.2020)

Dům domácí péče v Samopších od 3.3.2020 vydává zákaz návštěv v celém objektu našeho zařízení. Tímto rozhodnutím chceme ochránit naše klienty před šířícím se virovým onemocněním (koronavir)