Dům domácí péče Samopše

Demence a její příznaky

Demence začíná zpravidla pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Později má nemocný čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je dezorientovaný. Mění se celá jeho osobnost. V posledním stádiu nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší.
Demence má mnoho příčin. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Mezi další významné typy demence patří vaskulární demence, která je následkem mozkových infarktů, způsobených cévní chorobou včetně hypertenzní cerebrovaskulární choroby. Hranice mezi jednotlivými podtypy přitom bývají nejasné, často se vyskytují také smíšené formy demence.
Přestože většina nemocných Alzheimerovou nemocí je starších 65 let, stává se, že onemocní i lidé 30 a ž 50 letí. Bývá to kolem 10% celkového počtu lidí postižených AN. Postihne-li AN takto mladé lidi, vše co se týká rodinného života, financí a následné péče o nemocného je dost odlišném od problémů. které musí vyřešit nemocný člověk ( nebo jeho rodina), který onemocní později.
Onemocnění AN nelze zatím vyléčit, ale jeho průběh lze ovlivnit nasazením léků, tzv. kognitiv. Proto je důležitá včasná diagnóza onemocnění a nepodceňování příznaků, které se na první pohled mohou jevit jako banální. Čím dříve je nemoc odhalena, tím déle je zachována kvalita života nemocného.
Demence_a_jeji_priznaky