Dům domácí péče Samopše

Pro více informací nezapomeňte sledovat naše FB stránky.

 

 

KULINÁŘSKÝ KLUB (leden, únor 2019)

Kulinářský klub 🙂 Tato dovednost, byla po celý život našich klientů důvěrně známá. Výrobky vždy ochutnáme a společně posedíme u dobré kávy.

 


OLYMPIJSKÝ DEN (červen 2018)

Mezinárodní olympijský den připadá na 23.6. Tak i my jsme si v domově v areálu zahrady uspořádali sportovní den plný her. Naše disciplíny byly házení kroužků, kuželky, stavění věže atd…. Na závěr nechybělo předání diplomů a sladká odměna. Všichni obdrželi první místo.

 DEN DĚTÍ (červen 2018)

U příležitosti oslavy Mezinárodního dne dětí jsme pozvali na návštěvu děti ze sdružení WOSKOVKY Sázava.
Celá akce proběhla na zahradě našeho domova za krásného slunného počasí. Atmosféra byla skvělá a všichni byli spokojeni.
Není nic krásnějšího, než úsměv na dětské tváři a zároveň úsměv ve tvářích našich klientů.


BABIČČINY KOČÁRKY (květen 2018)

Víte že……
zámek v Ratajích nad Sázavou otevřel stálou expozici „Babiččiny kočárky“
Jedná se o sbírku kočárků, panenek, hraček, pokojíčků a oblečení. Tato výstava nás vrací do doby našich praprababiček, prababiček i babiček.
Je dobré, že tyto historické skvosty se zachovaly i pro naší generaci.


NAROZENINOVÝ DEN (květen 2018)

Každý měsíc probíhá „NAROZENINOVÝ DEN“. Klienti, kteří v daném měsíci slaví narozeniny si společně posedí u kávy, zákusků a poslechu jejich oblíbených písniček. Pro všechny zúčastněné to je příjemně strávené odpoledne.


PÁLENÍ ČARODĚJNIC (duben 2018)

Pálení čarodějnic patří k lidovým zvykům a tak jsme pro klienty připravili čarodějnické odpoledne.
Čarodějnici vyrobenou klienty jsme podle starých zvyků upálili na hranici.
Poté následovalo občerstvení v podobě opečených buřtů, které si většina klientů sama opekla.
Příjemné odpoledne je zachyceno na následujících fotografiích.


VELIKONOCE (duben 2018)

Velikonoce v našem domově proběhly v duchu historických událostí. Četli jsme s klienty o významu pomlázky, beránka, barvení vajec a dalších tradic, které se týkají velikonočních svátků. Každý zavzpomínal jakým způsobem slavil Velikonoce. 


 NAROZENINOVÝ DEN (únor 2018)

Každý měsíc probíhá „NAROZENINOVÝ DEN“. Klienti, kteří v daném měsíci slaví narozeniny si společně posedí u kávy, zákusků a poslechu jejich oblíbených písniček. Pro všechny zúčastněné to je příjemně strávené odpoledne.


TVOŘIVÁ DÍLNA (leden 2018)

Tvořivá dílna je aktivita zaměřená na výrobu předmětů z různých materiálů. Povzbuzuje fantazii a tvořivost klientů. I zde je procvičována jemná motorika a podpora soc. kontaktů při společném setkání klientů. Výrobky slouží k výzdobě prostor domova, nebo jen tak pro radost. 🙂


NAROZENINOVÝ DEN (leden 2018)

Každý měsíc probíhá „NAROZENINOVÝ DEN“. Klienti, kteří v daném měsíci slaví narozeniny si společně posedí u kávy, zákusků a poslechu jejich oblíbených písniček. Pro všechny zúčastněné to je příjemně strávené odpoledne.


KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ (leden 2018)

KRÁSY ČESKÉ ZEMĚ S klienty jsme začali putovat po České republice. První a nejdůležitější seznámení bylo s hlavním městem Prahou. V příštím roce se budeme věnovat krajům České republiky. Prvním krajem, kterým se budeme zabývat je Karlovarský a postupně procestujeme krásy naší vlasti. Tento projekt máme naplánovaný na celý rok 2018.


MIKULÁŠ (5.prosinec 2017)

Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Lykii.

Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí a množstvím zázraků. 
Jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince).
V našem domově sice nemáme děti, ale chtěli jsme tímto přiblížit našim klientům dobu, kdy oni tento večer trávili se svými dětmi a vnoučaty. Mnozí si možná vzpomněli na svoje dětství a na dárky od Mikuláše.Výlet – zahradní centrum STARKL (30.listopad 2017)

S klienty jsme podnikli výlet do zahradního centra Starkl u Čáslavi. Sváteční atmosféra a pestrá nabídka dekorací pro čas Vánoc nás mile překvapila. Výlet se podařil a všem se velmi líbil.


VÝZDOBA DOMOVA (listopad 2017)

V podzimních měsících, kdy se počasí stále zhoršuje, rána jsou chladná a příroda pomalu obléká zimní kabát. Pomalu chystáme na vánoční přípravy. Posuďte sami jak se nám to daří….


NAROZENINOVÝ DEN (listopad 2017)

Každý měsíc probíhá „NAROZENINOVÝ DEN“. Klienti, kteří v daném měsíci slaví narozeniny si společně posedí u kávy, zákusků a poslechu jejich oblíbených písniček. Pro všechny zúčastněné to je příjemně strávené odpoledne.


Historie cukrářství (listopad 2017)

Cukrářské řemeslo je jedno z vůbec nejstarších potravinářských řemesel.
Víte, že cukr byl kdysi považován za lék? 
S klienty jsme nahlédli do historie cukrářského řemesla. Po zajímavém vyprávění jsme si pochutnali na zmrzlinovém poháru


Týden knihoven (5.10.2017)

První říjnový týden patří knihovnám. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků. Týden knihoven byl pro nás příležitostí jednu takovou navštívit. 
Vydali jsme se do Městské knihovny v Sázavě, kde byl pro nás připraven program. Děkujeme knihovnicím paní Brošové a paní Bubeníkové za velmi hezky vedenou a zajímavou besedu. Mile nás překvapilo i malé pohoštění v podobě domácí bábovky a kávy. 
Těšíme se na další návštěvu.


Mezinárodní den seniorů (1.9.2017)

Mezinárodní den seniorů je věnován našim maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům
Tento výjimečný den jsme s klienty oslavili v areálu naší zahrady.
K poslechu a tanci nám zahráli naši známí harmonikáři. Děkujeme dobrovolnicím ze vzdělávacího centra Bělohorská za pomoc při organizaci. Všichni jsme si krásný podzimní den užili.


Tři dny mládí v Samopších (13 – 15.7.2017)

Všechny nás mile překvapilo, že i mezi mladými lidmi se najdou tací, kterým není lhostejný osud klientů v různých zařízeních. Tři dny u nás pracovala skupina mladých lidí, kteří se věnují dobrovolnické činnosti ať už se seniory tak i s lidmi dlouhodobě nemocnými. Naši klienti je všechny radostně přijali, protože jejich mládí jim dalo nový smysl života. Věříme,že radost byla vzájemná a doufáme v další spolupráci.
Tímto chválíme dobrovolníky vzdělávacího centra Bělohorská
http://www.centrumbelohorska.cz


CANISTERAPIE

„Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“
I němá tvář dokáže pomáhat lidem s různými problémy. Tuto metodu používáme i my v našem domově.
Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na člověka, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.


GRILOVÁNÍ (červenec 2017)

Léto je v plném proudu a k němu bezpochyby patří grilování. S klienty jsme přivítali letní prázdniny grilováním na zahrádce. Všichni jsme si pochutnali a strávili tak příjemný sluníčkový den.


OLYMPIJSKÝ DEN (červen 2017)

Mezinárodní olympijský den připadá na 23.6.
Tak i my jsme si v domově v areálu zahrady uspořádali sportovní den plný her. Naše disciplíny byly házení kroužků, kuželky, stavění věže atd….
Na závěr nechybělo předání diplomů a sladká odměna. Všichni obdrželi první místo.


 KLÁŠTER SÁZAVA (červen 2017)

Sázavský klášter je spojený s životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého Prokopa. Patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách.
A tak jsme se i my vydali za atmosférou místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.