Dům domácí péče Samopše

„Při vší hluboké úctě k minulosti, s okem zvídavě a nedočkavě vzhlížejícím vstříc budoucnosti, nezapomínejme ani na okamžik, že ti, kdož nás potřebují, jsou zde právě teď!“

Aktivizační služby:

Naše zařízení nabízí svým klientům aktivní vyplnění volného času. V našem domově provádíme individuální a skupinové aktivity. Snažíme se vyjít vstříc všem potřebám našich klientů, které motivujeme jak fyzicky tak duševně. Zabýváme se různými druhy činností. Společnými aktivitami stmelujeme život všech klientů v našem domově.

Co je aktivizační činnost:

AKTIVITY

„Když bohové chtějí člověka nejvíce potrestat, vezmou mu jeho vzpomínky.“ 
Reminiscenční terapie je práce se vzpomínkami.
Vzpomínky jsou důležité pro každého z nás, je to jediné bohatství, o které nás nikdo nepřipraví.